Martina Wikström

Martina Wikström

Martina Wikström

Martina Wikström, Energimyndigheten. Ansvarig för samordning av laddinfrastruktur inom Klimatklivet samt forskningsfrågor inom laddfordon och laddinfrastruktur. Martina är Tekn.dr. från KTH och har forskat om laddfordon inom offentliga och privata organisationer, bl.a. genom Elbilsupphandlingen.

Kommentera