På Miljöbilsdagen 2018 kommer du bl.a. att kunna träffa:

  • Jessica Alenius (vVD BIL Sweden)
  • Jonas Eliasson (Trafikdirektör Stockholms Stad)
  • Susanne Håkans (chef produktledning, Preem)
  • Sten Forsberg (VD Volkswagen Sverige)
  • Mazdak Haghanipour (E-mobility Specialist, Power Circle)
  • Lena Nerhagen (Forskare VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut)
  • Anders Norén (Teknisk chef BIL Sweden)
  • John Saffrett (Chief Operating Officer ALD)
  • Mikael Stjerna (reporter Teknikens Värld, redaktör tidningen Tjänstebilen)
  • David Jansson (Sales Manager, ALD Automotive)